od roku 1991

Výstupné produkty

 Výsledný produkt: kompost – kvalitné hnojivo a substrát

IMAG0434.jpgIMAG0438.jpg

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia