od roku 1991

Odberné miesto

Miesto odberu:

č.: 612 (areál bývalého družstva)
029 64 Oravská Jasenica
SLOVENSKO

tel.: 0905/230 449

e-mail:bioodpad@ekoray.sk
www.ekoray.sk

 

Nahlásenie odvozu BIO odpadu

 

Elektroodpad

043/5581566

Bioodpad

0905/230449

Certifikácia